Pre-order ส่งฟรีทั่วประเทศ ไม่มีขั้นต่ำ!

How To วัดขนาดตัวสัตว์เลี้ยง

วิธีวัดตัวสัตว์เลี้ยง ตั้งแต่รอบหัว รอบอก ความยาวหลัง จนไปถึงขนาดเท้า แบบเข้าใจง่ายๆ เพื่อไปซื้อเสื้อ ชุดน้องหมา น้องแมว หรือจะซื้อหมวก ก็ใช้ฮาวทูนี้ได้ เลื่อนดูได้ที่ด้านล่างเลย!

วิธีวัดขนาดรอบหัวน้อง

นำสายวัดวัดรอบหัว ใต้หู บริเวณเหนือตาสัตว์เลี้ยงของคุณ

วัดรอบหัว หมา แมว สัตว์เลี้ยง

วิธีวัดขนาดรอบคอน้อง

ใช้สายวัดวัดรอบคอน้อง

วิธี วัดขนาด รอบคอสัตว์เลี้ยง

วิธีรัดรอบตัว (รอบอก) สัตว์เลี้ยง

นำสายวัดวัดรอบอกน้อง บริเวณรอบลำตัว

วิธีวัดขนาดรอบตัว รอบอก น้องหมา น้องแมว

วิธีวัดความยาวหลัง

นำสายวัดวัดรอบความยาวตัวจนไปถึงก้น ก่อนถึงหาง

การวัดขนาดตัว หลัง สัตว์เลี้ยง

วิธีวัดขนาดเท้าสัตว์เลี้ยง

นำสายวัดทาบบริเวณเท้าเพื่อดูความกว้าง x ความยาว ของเท้าน้อง

ขนาดเท้า หมา แมว

 

สรุป

วิธีวัดขนาดสัตว์เลี้ยง ใส่เสื้อ

Social Proof Apps