ภาชนะ แปลว่าภาไม่แพ้

ไม่แน่ใจว่าไว้ใส่กินหรือเอาไว้เล่นตลก ขอดูอีกทีให้แน่ใจ อ้าว! ใช้กินได้จริงๆ ไม่ได้มีดีแค่หน้าตา

Social Proof Apps